[1]
V. M.-O. Pérez, “Modelo pentadimensional del discurso educativo aplicado a la educación a distancia”, RPE, vol. 6, nº 8, p. 107-122, maio 2010.